Labour market change

Iztikas minimuma koncepcija un prakse

Iztikas minimumu definē kā ienākumu apmēru, ar ko darbinieks var nodrošināt elementāru, taču sociāli pieņemamu dzīves līmeni. Pēdējās desmitgadēs iztikas minimuma iniciatīvas ir veiktas vien dažās, galvenokārt angliski runājošās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē un Īrijā. Šīs iniciatīvas ir izstrādātas, reaģējot uz ienākumu neatbilstību daudzās mājsaimniecībās ar nodarbinātām personām, kuras ir pakļautas pašreizējām ar likumu noteiktās minimālās darba algas likmēm. Iniciatīvas izstrādā metodiku, lai aprēķinātu algu, ar kādu algas saņēmēji un viņu apgādājamās personas varētu dzīvot cieņpilni, saskaņā ar taisnīga atalgojuma nosacījumiem 2017. gadā pieņemtajā Eiropas sociālo tiesību pīlārā. Šā ziņojuma mērķis ir sniegt politikas veidotājiem praktisku ceļvedi par iztikas minimuma koncepciju.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru