Industrial relations

Sociālo partneru daudzveidīgo attiecību novērtēšana Eiropā. Kvantitatīvā analīze

Iepriekšējā Eurofound pētījumā ir noteiktas četras sociālo partneru attiecību galvenās dimensijas: sociālo partneru demokrātija, rūpniecības konkurētspēja, sociālais taisnīgums un darbavietu un nodarbinātības kvalitāte. Šā ziņojuma nolūks ir izveidot rādītāju kopumu, lai izmērītu valstu rezultātus sociālo partneru attiecību jomā minētajās četrās dimensijās, un izstrādāt sociālo partneru attiecību sistēmu tipoloģiju, nodrošinot iespēju veikt tendenču analīzi dažādās valstīs. Ziņojumā galvenokārt uzmanība ir pievērsta sociālo partneru demokrātijai, kas šajā kontekstā uzskatāma par sociālo partneru attiecību pamatdimensiju un vēlamāko darbvietu un nodarbinātības pārvaldības modeli.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru