Monitoring EU convergence

Augšupēja konverģence ES: jēdzieni, mērījumi un rādītāji

Pēc ekonomikas krīzes ES vadītāji un politikas veidotāji ir atzinuši, ka, lai īstenotu sociālu Eiropu, sociālajai konverģencei ir jāpievērš tikpat liela uzmanība kā ekonomiskajai konverģencei politikas veidošanā. Šajā saistībā Eurofound ir izveidojis pētniecības virzienu, lai nodrošinātu pierādījumus par to, vai un kādās jomās pastāv sociālekonomisko tendenču konverģence un diverģence dažādās valstīs. Šajā ziņojumā ir izveidotas konceptuālas vadlīnijas, lai nodrošinātu atbalstu Eurofound pētniecībai konverģences jomā. Ziņojumā ir izstrādāta metodoloģiskā stratēģija konverģences izvērtēšanai, un tā tiek lietota, lai izpētītu konverģences tendences ES dalībvalstīs 37 rādītājiem. Tie aptver četrus sociālās jomas aspektus: nodarbinātību, darba apstākļus, dzīves apstākļus un sociālekonomiskos faktorus.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru