Public services

Nevienlīdzība informācijas un atbalsta pakalpojumu pieejamībā jauniešiem

Pēdējos gados ES un valstu līmenī ir paustas bažas, ka skolas, vecāku cerību un sabiedrības spiediena radītais stress jauniešiem var sarežģīt ieiešanu pieaugušo dzīvē un tam var būt ilgstoša negatīva ietekme. Viens no veidiem, kā atvieglot ieiešanu pieaugušo dzīvē, ir sniegt atbilstošu informāciju un atbalsta pakalpojumus šajos būtiskajos pārmaiņu gados. Tomēr šķiet, ka ne visiem jauniešiem šādi pakalpojumi ir pieejami. Šajā ziņojumā aprakstītas tādu jauniešu iezīmes, kuriem ir visgrūtāk piekļūt sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, to pakalpojumu veidi, kas viņiem ir visatbilstošākie, un galvenās problēmas, ar kurām viņi saskaras, cenšoties piekļūt informācijai un atbalsta pakalpojumiem. Tajā arī aplūko, ko pakalpojumu sniedzēji var darīt, lai nodrošinātu, ka tie sasniedz jauniešus, kuriem nepieciešams to atbalsts, un sniedz novatoriskus piemērus par to, kā risināt pakalpojumu pieejamības nevienlīdzību.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru