Public services

Veselības un aprūpes pakalpojumu kvalitāte Eiropas Savienībā

Sabiedriskie pakalpojumi ir būtiski, lai sasniegtu augstu sociālās aizsardzības, sociālās kohēzijas un sociālās integrācijas līmeni. Tomēr, lai pakalpojumu sniegšana šajā sakarā būtu efektīva, tiem jābūt labas kvalitātes un vienlīdz pieejamiem pēc iespējas plašākam iedzīvotāju lokam. Īpaši aprūpes pakalpojumi ir būtiska ES iedzīvotāju sociālās aizsardzības sastāvdaļa, kas uzlabo dzīves kvalitāti un piekļuvi izglītībai un nodarbinātībai. Šis ziņojums atklāj iedzīvotāju priekšstatus par veselības aprūpes, ilgtermiņa aprūpes un bērnu aprūpes kvalitāti un salīdzina tos starp valstīm, sabiedrības grupām un aprūpes saņēmējiem un netiešajiem pakalpojumu lietotājiem.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru