Quality of life

Valsts dienestu nozīme bēgļu un patvēruma meklētāju integrācijā

Pēc vairāk nekā trīs miljonu patvēruma meklētāju ieceļošanas Eiropas Savienībā trīs gadu laikā no 2015. gada līdz 2017. gadam dalībvalstis saskarās ar daudzām problēmām, kas saistītas ar jaunpienācēju integrāciju savā valstī. Šajā ziņojumā pētīta valsts dienestu nozīme — it īpaši saistībā ar mājokļiem, sociālajiem pakalpojumiem, veselības aprūpes un izglītības pakalpojumiem — bēgļu un patvēruma meklētāju sociālajā un ekonomiskajā integrācijā. Tā mērķis ir noteikt faktorus, kas rada šķēršļus šā procesa īstenošanai, un elementus, kas veicina sekmīgu integrāciju. Galvenais uzsvars ir likts uz galamērķa valstīm, it īpaši trim valstīm, ko visvairāk ietekmē bēgļu un patvēruma meklētāju pieplūdums: Austrija, Vācija un Zviedrija.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru