Promoting social cohesion and convergence

Konverģences uzraudzība Eiropas Savienībā: atskats, lai virzītos uz priekšu — augšupējā konverģence krīzes laikos

Flagship report
Atjaunināts
27 Aprīlis 2022
Publicēts
20 Decembris 2021
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

 • Ekonomikas krīzei (2008.–2013. g.) bija ievērojama negatīva ietekme uz augšupējo konverģenci ES dalībvalstu starpā. Ekonomikas konverģence tika ātri atjaunota, savukārt lejupējā diverģence nodarbinātības un dzīves apstākļu jomās dominēja līdz 2013. gadam, atspoguļojot sociālās un ekonomiskās konverģences dziļo sasaisti.
Read more
 • Ekonomikas krīzei (2008.–2013. g.) bija ievērojama negatīva ietekme uz augšupējo konverģenci ES dalībvalstu starpā. Ekonomikas konverģence tika ātri atjaunota, savukārt lejupējā diverģence nodarbinātības un dzīves apstākļu jomās dominēja līdz 2013. gadam, atspoguļojot sociālās un ekonomiskās konverģences dziļo sasaisti.
 • Kamēr 2014.–2019. gada atgūšanās periodā sākās daudzu sociālo rādītāju augšupējā konverģence, ekonomiskā krīze atstāja nevienlīdzīgu ģeogrāfisko mantojumu. Kamēr Eiropas centrālā un austrumu daļa turpināja spēcīgu konverģences virzību uz vadošā ziemeļu-rietumu reģiona līmeni, Eiropas dienvidi arvien vairāk atpalika gan sociālajā, gan ekonomiskajā ziņā.
 • Laikā no 2008. līdz 2019. gadam lielākoties bija vērojams augšupējās konverģences trūkums starp ES dalībvalstīm pārvaldības un institūciju kvalitātes jomā. Covid-19 krīzes apstākļos institūciju kvalitātes konverģence būs svarīgs ceļš ekonomiskās konverģences pārnešanai uz noturīgu sociālo konverģenci Austrumeiropā, kā arī uzlabojumiem Dienvideiropā.
 • ES un valstu līmeņa politikas spēcīgā reakcija uz pandēmiju novērsa vēl postošāku un nevienmērīgāku krīzes ietekmi uz ES darba tirgiem un dzīves apstākļiem. Tomēr, tā kā Covid-19 krīze vēl nav pilnīgi galā, ir ļoti svarīgi uzturēt šos politikas centienus, it īpaši digitālās un zaļās pārejas kontekstā, kur būs svarīgi izmantot pareizus politikas instrumentus, lai novērstu jaunu virzības diverģenci ziemeļos-austrumos un dienvidos-rietumos.
 • Izšķiroša būs NextGenerationEU plānu pilnīga īstenošana, un ES dalībvalstu savstarpējā konverģence būs atkarīga no tā, kādā pakāpē valstu atgūšanās plāni tiks saskaņoti ar ES līmeņa perspektīvu. Valdību vēlme koncentrēties pārvalstiskām prioritātēm ir iespēja novērst Covid-19 pandēmijas radītās nevienlīdzības, un īpaši svarīga būs koordinācija ES līmenī.
Read less

Kopsavilkums

Augšupējā konverģence ir ES projekta centrā. Dalībvalstis un to pilsoņi pieņem dalību Eiropas Savienībā, jo sagaida, ka šī dalība būs ceļš uz līdzsvarotu ekonomisko labklājību un sociālo progresu šajās valstīs. Dalībvalstu atšķirību pieaugums, kas radās 2008.–2013. gada ekonomiskās krīzes laikā, Read more

Augšupējā konverģence ir ES projekta centrā. Dalībvalstis un to pilsoņi pieņem dalību Eiropas Savienībā, jo sagaida, ka šī dalība būs ceļš uz līdzsvarotu ekonomisko labklājību un sociālo progresu šajās valstīs. Dalībvalstu atšķirību pieaugums, kas radās 2008.–2013. gada ekonomiskās krīzes laikā, var tikt uzskatīts par ES solījuma nepildīšanu un potenciāli rada neapmierinātības un šķelšanās aizmetņus. Šis progresīvais ziņojums ir kā kulminācijas punkts Eurofound pētījumam ES konverģences uzraudzības jomā, kas tika sākts 2017. gadā. Tajā tiek aprakstīta augšupējās konverģences mainīgā dinamika 2008.–2019. gada periodā, pētīta Covid-19 ietekme uz Eiropas ekonomiku un sabiedrību īstermiņā, kā arī tās saistības ar konverģenci un aplūkota pandēmijas ilgtermiņa ietekme un augšupējās ekonomiskās un sociālās konverģences nākotne Eiropā.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Last updated date: 
  26 Jan 2022
  Lappušu skaits: 
  120
  Atsauces Nr.: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Konverģences uzraudzība Eiropas Savienībā: atskats, lai virzītos uz priekšu — augšupējā konverģence krīzes laikos

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Konverģences uzraudzība Eiropas Savienībā: atskats, lai virzītos uz priekšu — augšupējā konverģence krīzes laikos

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Working paper

 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru