Working conditions and sustainable work

Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs: analīze, izmantojot darbvietu kvalitātes sistēmu

Flagship report
Publicēts
26 Februāris 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Būtiskākie secinājumi

 • Darba ņēmējiem ES vidēji pašlaik ir labāki darba apstākļi nekā tūkstošgades sākumā. Darba laika kvalitāte ir nepārprotami uzlabojusies, kā arī fiziskā vide – jo īpaši tur, kur tā ir vissvarīgākā, proti, profesijās, kur ir augsts fiziskais risks.
Read more
 • Darba ņēmējiem ES vidēji pašlaik ir labāki darba apstākļi nekā tūkstošgades sākumā. Darba laika kvalitāte ir nepārprotami uzlabojusies, kā arī fiziskā vide – jo īpaši tur, kur tā ir vissvarīgākā, proti, profesijās, kur ir augsts fiziskais risks.
 • Mūsdienās darbvietās ir vajadzīgs vairāk prasmju, un tajās piedāvā vairāk autonomijas nekā agrāk. Tas atspoguļojas augstākā prasmju un rīcības brīvības indeksā.
 • Darba ņēmēju prasmju attīstību kavē nevienlīdzīga piekļuve darba devēju apmaksātai apmācībai, kā arī nevienlīdzīga šīs iespējas izmantošana. Gados vecāki darba ņēmēji mazāk piedalās apmācībā, un palielinās piekļuves plaisa starp darba ņēmējiem ar atšķirīgu līgumisko statusu (pilna laika vai nepilnas slodzes, kā arī beztermiņa darba līgumi vai darba līgumi uz noteiktu laiku).
 • Pastāvīgā dzimumu segregācija darba tirgū atspoguļojas vīriešu un sieviešu darbvietu kvalitātē. Šādā situācijā neviens nav ieguvējs. Dzimumu atšķirības var kaitēt arī vīriešiem, piemēram, attiecībā uz fizisko vidi.
 • Lai gan vīriešu un sieviešu karjeras iespējas kopumā ir uzlabojušās, vīrieši ir saglabājuši savas priekšrocības saistībā ar šo darbvietu kvalitātes dimensiju. Iespējamais iemesls ir nevienlīdzīgais aprūpes pienākumu sadalījums, kas izpaužas kā ilgāki pārtraukumi karjerā un atšķirīgs darba laiks sievietēm.
Read less

Kopsavilkums

Šajā pamatziņojumā ir apkopoti Eurofound 2017.–2020. gada plānošanas periodā veiktā pētījuma par darba apstākļiem galvenie konstatējumi. Tajā ir sniegts pārskats par progresu, kas kopš 2000. gada panākts darba apstākļu uzlabošanas jomā, un analizēts, vai pozitīvās pārmaiņas ir vienlīdz skārušas vRead more

Šajā pamatziņojumā ir apkopoti Eurofound 2017.–2020. gada plānošanas periodā veiktā pētījuma par darba apstākļiem galvenie konstatējumi. Tajā ir sniegts pārskats par progresu, kas kopš 2000. gada panākts darba apstākļu uzlabošanas jomā, un analizēts, vai pozitīvās pārmaiņas ir vienlīdz skārušas visus darba ņēmējus. Tajā ir uzsvērts, kurām grupām ir vislielākais risks saskarties ar sliktiem darba apstākļiem un atpalikt. Ņemot vērā pārmaiņas darba pasaulē, ir apzinātas jaunas problēmas saistībā ar darbvietu labu kvalitāti. Ziņojumā ir arī sniegti pierādījumi par pasākumiem, kas varētu vēl vairāk uzlabot darbu un panākt taisnīgus darba apstākļus visiem strādājošajiem ES.

Analīze liecina, ka kopumā darbvietu kvalitāte ES uzlabojas, lai gan lēni. Tomēr ne visi darba ņēmēji ir guvuši vienādu labumu. Turklāt dzimums, vecums un līgumiskais statuss būtiski ietekmē personas darba apstākļus. Lai gan digitalizācija palīdz risināt dažus ar darbvietu kvalitāti saistītus jautājumus, tā arī rada jaunas problēmas. Covid-19 pandēmija ir pastiprinājusi tendences, palielinājusi bažas un parādījusi, cik svarīgi ir panākt labu darbvietu kvalitāti visiem.

Read less

Formats and languages

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  80
  Atsauces Nr.: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Kataloga Nr.: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs: analīze, izmantojot darbvietu kvalitātes sistēmu

  Formāti

  Citēt šo publikāciju: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Darba apstākļi un ilgtspējīgs darbs: analīze, izmantojot darbvietu kvalitātes sistēmu

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
 • Case studies and working paper

 • Data

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Pētījumi, kas veikti pirms Apvienotās Karalistes izstāšanās no Eiropas Savienības 2020. gada 31. janvārī un pēc tam publicēti, var ietvert datus par 28 ES dalībvalstīm. Pēc šā datuma pētījumos ņem vērā tikai 27 ES dalībvalstis (ES 28 bez Apvienotās Karalistes), ja vien nav norādīts citādi.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru