Foundation Findings: Jauniešu sociālā situācija Eiropā

Foundation Findings
Publicēts
01 Aprīlis 2014
Formats and languages
  • PDF

Kopsavilkums

Šajā politikas apkopojumā ir izcelti secinājumi par konkrētu tematu no Eurofound Eiropas dzīves kvalitātes apsekojuma (EQLS), kas ir īpaši būtisks no politikas perspektīvas. Tajā apkopoti šo datu analīzes rezultāti līdzās datiem no citiem Eurofound projektiem, lai formulētu vairākas politikas norādes. Šajā politikas apkopojumā uzmanība ir vērsta uz jauniešu dzīves kvalitāti Eiropā, koncentrējoties uz tādām dimensijām kā dzīves apstākļi, sociālā atstumtība, attiecības un atbalsta avoti, kā arī līdzdalība sabiedrībā un sociālajās/kultūras aktivitātēs.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru