Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Publicēts
21 Septembris 2008
pdf
Formāti
Executive summary in 26 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef07108
  Kataloga Nr.: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef0854
  Catalogue info

  Darba apstākļi Eiropas Savienībā: dzimumu perspektīva - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viena no izpētes tēmām bija vīriešu un sieviešu darba vides līdzības un atšķirības. Lai novērtētu sieviešu un vīriešu pieredzi vienmēr mainīgajā darbavietas vidē, izpētē aplūkoja daudzus darba kvalitātes raksturīgos aspektus, kuru skaitā bija darbalaiks, apmierinātība ar darbu, līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi un ar darbu saistīta ietekme uz veselību. Tajā analizēja darba dalījumu pēc dzimumiem gan darba dzīvē, gan mājās un sniedza ieskatu vīriešu un sieviešu darba apstākļos ES 27 dalībvalstīs. Šajā informatīvajā izdevumā apkopotas galvenās dzimumu aspektu problēmas darbā, kā arī sniegts ieskats izpētes galvenajos rezultātos.


  Pieejams lejupielādei 26 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru