Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Publicēts
23 Septembris 2008
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

 • Full report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Darba apstākļi Eiropas Savienībā: nodarbinātības drošība un nodarbināmība - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viena no izpētes tēmām bija nodarbinātības drošība un nodarbināmība (elastdrošība), un to izraisītā tālejošā ietekme uz sabiedrību un darba tirgu kopumā. Elastdrošības pētīšanai izmantoja četrus rādītājus: nodarbinātības objektīvo nedrošību, nodarbinātības subjektīvo nedrošību, nodarbināmību un neaizsargātību. Šajā informatīvajā izdevumā apkopotas galvenās elastdrošības problēmas, kā arī sniegts ieskats izpētes galvenajos rezultātos.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 50.13 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru