Use of technology and working conditions in the European Union

Report
Publicēts
22 Decembris 2008
pdf
Formāti
Executive summary in 26 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditRead more

Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef0863
  Catalogue info

  Use of technology and working conditions in the European Union

  Nowadays, technology plays a central role in workplaces, enabling the speedy production of goods and services and facilitating communication and innovation processes. This report examines the different categories of technology used in workplaces in order to gauge their influence on working conditions and health outcomes. The analysis is based on findings from the Fourth Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The findings reveal that it is not so much the technology itself but rather the associated working conditions that put workers’ health and safety at risk.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef0881
  Catalogue info

  Tehnoloģijas lietošana un darba apstākļi Eiropas Savienībā - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Attiecības starp tehnoloģijas lietošanu, darba apstākļiem un Eiropas darba ņēmēju veselību un labklājību bija viena no sīkāk pētītajām tēmām. Pētījumā aplūkotas četras dažādas darbavietās lietoto tehnoloģiju kategorijas – mehānismi, datori, mehānismi un datori, tehnoloģijas nelietošana – , lai novērtētu to ietekmi uz darba apstākļiem un veselības problēmām.


  Pieejams lejupielādei 26 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru