Working conditions of an ageing workforce

Report
Atjaunināts
21 Septembris 2008
Publicēts
21 Septembris 2008
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Novecojoša darbaspēka darba apstākļi - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viena no izpētes tēmām bija darbaspēka novecošana un tās izraisītā tālejošā ietekme uz sabiedrību un darba tirgu kopumā. Pētījumā bija uzsvērti četri faktori, kas ir svarīgi Eiropas darbaspēka vecuma struktūras noteikšanā: karjeras attīstības un darba drošības garantija; darbinieku veselības aizsardzības un labklājības uzturēšana un veicināšana; prasmju un kompetences attīstība; kā arī līdzsvars starp darba un ārpusdarba dzīvi. Šajā informatīvajā izdevumā apkopotas galvenās darbaspēka novecošanās problēmas, kā arī sniegts ieskats izpētes galvenajos rezultātos.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 48.84 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru