Working conditions of an ageing workforce

Report
Publicēts
21 Septembris 2008
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findiRead more

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef0817
  Kataloga Nr.: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef0857
  Catalogue info

  Novecojoša darbaspēka darba apstākļi - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viena no izpētes tēmām bija darbaspēka novecošana un tās izraisītā tālejošā ietekme uz sabiedrību un darba tirgu kopumā. Pētījumā bija uzsvērti četri faktori, kas ir svarīgi Eiropas darbaspēka vecuma struktūras noteikšanā: karjeras attīstības un darba drošības garantija; darbinieku veselības aizsardzības un labklājības uzturēšana un veicināšana; prasmju un kompetences attīstība; kā arī līdzsvars starp darba un ārpusdarba dzīvi. Šajā informatīvajā izdevumā apkopotas galvenās darbaspēka novecošanās problēmas, kā arī sniegts ieskats izpētes galvenajos rezultātos.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru