Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Publicēts
24 Februāris 2009
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their preRead more

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef0868
  Catalogue info

  Darba apstākļi Eiropas Savienībā: darba organizācija - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Pēc 2005. gada pārskata Eirofonds veica turpmāku padziļinātu to secinājumu analīzi, kas saistīti ar pārskata galvenajām tēmām par darba apstākļiem Eiropas Savienībā. Viens no pētītajiem jautājumiem bija darba organizācijas daudzveidība Eiropā, un tā ir šī ziņojuma temats. Šādā nolūkā analizēja EWCS rezultātus, lai noteiktu galveno darba organizācijas veidu atšķirības ES valstīs, izpētot strukturālās, demogrāfiskās un dažādu valstu īpatnības, kas palīdz noteikt dažādos darba organizācijas veidus un pētīt savstarpējās attiecības starp darba organizāciju un dažādām darba un nodarbinātības kvalitātes dimensijām. Pētījumā analizēta saikne starp darba organizāciju un cilvēkresursu pārvaldības praksi, kā arī darba organizācija mazos uzņēmumos un ārpustirgus nozarēs, piemēram, valsts pārvaldē un sociālajā nodrošināšanā, izglītībā, veselības un sociālā darba iestādēs.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru