Working poor in Europe

Report
Publicēts
2 Februāris 2011
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary

PDF

Kopsavilkums

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social grRead more

Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  41
  Reference No: 
  ef1025
  Catalogue info

  Working poor in Europe

  Being in work greatly reduces the risk of poverty. Nevertheless, in the European Union, 8% of the employed population fell into the category of ‘working poor’ in 2007, in the sense of having an income below 60% of the national average. The proportion varies markedly across countries and social groups. In most countries, the issue of working poor is not a policy priority of either the government or the social partners, although it can be included in general policies to combat poverty and social exclusion. Although there is little evidence to prove it to date, the working poor are likely to have been particularly affected by the current economic recession.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10251
  Catalogue info

  Strādājošo nabadzība Eiropā - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Ir vispāratzīts, ka darba esamība ievērojami samazina nabadzības risku. Tomēr Eiropas Savienībā 8 % strādājošo iedzīvotāju 2007. gadā ietilpa “trūcīgu strādājošo” kategorijā, proti, viņu ienākumi nepārsniedza 60 % valsts vidējā rādītāja. Šī proporcija dažādās valstīs un sabiedrības grupās ievērojami atšķiras. Lielākajā daļā valstu strādājošo nabadzība nav ne valsts, ne sociālo partneru politikas prioritāte, lai gan tā nereti ir iekļauta vispārējā nabadzības un sociālās atstumtības apkarošanas politikā.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 45.52 Kb)

  Available in 1 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru