Employee representation at establishment level in Europe

Report
Publicēts
20 Novembris 2011
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO). 

 • Full report

  Number of Pages: 
  66
  Reference No: 
  ef1143
  Catalogue info

  Employee representation at establishment level in Europe

  Across Europe, diverse forms of employee representation structures have developed, providing workers with differing opportunities to voice their interests and to be consulted by their employers directly, at their workplaces, on matters such as economic and human resources developments, working conditions and health and safety measures. This report focuses on the workplace dimension of institutionalised representation of employees. At this level, representation involves only workers of a single undertaking or establishment, and the counterpart on the employers’ side is one single employer rather than an employers’ organisation or group of employers at higher levels of the industrial relations system, such as the sectoral level. The report is based on two sources of information: The findings of the 2009 European Company Survey (ECS); and country fact sheets produced by the national correspondents of the European Industrial Relations Observatory (EIRO).

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11431
  Catalogue info

  2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojums — Darbinieku pārstāvība iestāžu līmenī Eiropā - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Uzņēmumos visā Eiropā dominē vairāki dažādi darbinieku pārstāvības kanāli — uzņēmumu padomes, arodbiedrības, īpašas komitejas, veselības aizsardzības un darba drošības jomas pārstāvji un darbinieku pārstāvji. Šajā ziņojumā ir izvērtētas galvenās darbinieku pārstāvības struktūras darbavietu līmenī 27 dalībvalstīs un 3 kandidātvalstīs (bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā, Horvātijā un Turcijā). Tā sagatavošanā izmantoti divi informācijas avoti: 1) 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojuma (EUA) secinājumi un 2) valstu faktu lapas, ko iesnieguši Eiropas Rūpniecisko attiecību institūta (EIRO) valstu korespondenti.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 42.68 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru