Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

Report
Publicēts
1 Marts 2012
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneuRead more
European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  140
  Atsauces Nr.: 
  ef1138
  Catalogue info

  Promoting ethnic entrepreneurship in European cities

  European cities are increasingly faced with the challenge of integrating people from very diverse backgrounds. As migrant populations increase, so do the opportunities for new business, job creation and international competitiveness. This report shows that ethnic entrepreneurs, however small their venture, contribute to the economic growth of their local area, often rejuvenate neglected crafts and trades, and participate increasingly in the provision of higher value-added services. They can help to promote stronger trading links with their home countries and foster social cohesion in their host communities. The report examines what city authorities are doing to attract ethnic entrepreneurs into their established business communities, and to facilitate the business environment – from the purely financial to providing training and advice.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef11381
  Catalogue info

  Etniskās uzņēmējdarbības veicināšana Eiropas pilsētās - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Eiropas pilsētām arvien biežāk ir jāveic sarežģītais uzdevums integrēt cilvēkus no ļoti dažādām izcelsmes vidēm. Palielinoties migrējošo iedzīvotāju skaitam, palielinās arī jaunu uzņēmumu un darbavietu radīšanas iespējas un starptautiskā konkurētspēja. Šis ziņojums pierāda, ka etniskie uzņēmēji neatkarīgi no tā, cik mazs ir to uzņēmums, veicina vietējā reģiona ekonomisko izaugsmi, bieži vien atjauno aizmirstus arodus un amatus un arvien biežāk piedalās augstākas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanā. Viņi var palīdzēt nostiprināt ciešākas tirdzniecības saites ar savu mītnes valsti un veicināt sociālo kohēziju uzņemošajā kopienā. Ziņojumā ir izvērtēts, ko dara pilsētu varas iestādes, lai iesaistītu etniskos uzņēmējus jau pastāvošajās uzņēmējdarbības aprindās un veicinātu uzņēmējdarbības vidi, sākot no finansiāla atbalsta līdz pat mācību un konsultāciju nodrošināšanai.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru