Quality of life in Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey

Report
Publicēts
13 Septembris 2011
pdf
Formāti
Executive summary in 26 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. FamiliRead more

Perceived quality of life is lower in the candidate countries of Croatia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey than in the EU27, largely due to poverty. Women’s labour force participation is low and jobs in general are characterised by long hours and poor work–life balance. Families are important for subjective well-being, but the rates of approval for public services and trust in institutions vary.

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  123
  Atsauces Nr.: 
  ef1136
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef11361
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Horvātijā, Bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā un Turcijā - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Secinājumi ir balstīti uz Eurofound otro Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumu (EDKA 2007). Dzīves kvalitāte ir analizēta dažādās sociālās jomās, balstoties uz objektīviem, kā arī subjektīviem rādītājiem. Ziņojumā apskatīta uztvertā mājsaimniecību ekonomiskā situācija, ģimenes dzīve, mājokļa un vietējās dzīves vide, veselība un veselības pakalpojumu pieejamība, uztvertā sabiedrības kvalitāte un subjektīvā labklājība, kā arī šo faktoru savstarpējā saistība.


  Pieejams lejupielādei 26 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru