HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Publicēts
09 Februāris 2012
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

 • Full report

  Reference No: 
  ef1169
  Catalogue info

  HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

  The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only crossnational attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef11691
  Catalogue info

  Cilvēkresursu pārvaldības (HRM) prakse un uzņēmumu rezultāti — analīze, izmantojot 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojumu - Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Kā konkrētu cilvēkresursu pārvaldības prakses veidu izmantošana var ietekmēt uzņēmuma rezultātus? Šis ļoti sarežģītais jautājums tika analizēts iepriekšējā pētījumā, tomēr skaitlisko datu trūkuma dēļ rezultāti ne vienmēr ir bijuši apmierinoši. Ziņojumā ir izmantoti dati no Eurofound 2009. gada uzņēmumu apsekojuma, lai izpētītu saikni starp pieciem inovatīviem prakses veidiem — elastīgu darbalaiku, finansiāliem stimuliem (attiecībā uz lielu darbaspēka daļu), mācībām, autonomām darba grupām un darbinieku izteikšanās brīvību — un šādiem četriem rezultatīvajiem rādītājiem: darba vidi, cilvēkresursu problēmu neesamību, darbaspēka produktivitāti (salīdzinājumā ar konkurentiem) un saimniecisko stāvokli uzņēmumā. Vairākās no šīm saiknēm ir vērojama spēcīga savstarpēji labvēlīga ietekme, pat ja dažkārt ir sarežģīti noteikt cēloņsakarību.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.64 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru