HRM practices and establishment performance: an analysis using the European Company Survey 2009

Report
Publicēts
9 Februāris 2012
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishmentRead more

The report provides an overview of the literature on innovative work practices and starts with an inventory of the many practices have been identified as innovative. The analytical part of the paper is based on Eurofound’s own European Company Survey (ECS). The dataset covers 27,160 establishments in 30 countries, probably making it the most extensive dataset ever used for this purpose and the only cross-national attempt. The four performance indicators are used: work climate, the lack of HR problems, labour productivity (compared with competitors) and the economic situation in the establishment. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef11691
  Catalogue info

  Cilvēkresursu pārvaldības (HRM) prakse un uzņēmumu rezultāti — analīze, izmantojot 2009. gada Eiropas uzņēmumu apsekojumu - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Kā konkrētu cilvēkresursu pārvaldības prakses veidu izmantošana var ietekmēt uzņēmuma rezultātus? Šis ļoti sarežģītais jautājums tika analizēts iepriekšējā pētījumā, tomēr skaitlisko datu trūkuma dēļ rezultāti ne vienmēr ir bijuši apmierinoši. Ziņojumā ir izmantoti dati no Eurofound 2009. gada uzņēmumu apsekojuma, lai izpētītu saikni starp pieciem inovatīviem prakses veidiem — elastīgu darbalaiku, finansiāliem stimuliem (attiecībā uz lielu darbaspēka daļu), mācībām, autonomām darba grupām un darbinieku izteikšanās brīvību — un šādiem četriem rezultatīvajiem rādītājiem: darba vidi, cilvēkresursu problēmu neesamību, darbaspēka produktivitāti (salīdzinājumā ar konkurentiem) un saimniecisko stāvokli uzņēmumā. Vairākās no šīm saiknēm ir vērojama spēcīga savstarpēji labvēlīga ietekme, pat ja dažkārt ir sarežģīti noteikt cēloņsakarību.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru