NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Publicēts
21 Oktobris 2012
pdf
Formāti

Kopsavilkums

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Kataloga Nr.: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef12541
  Catalogue info

  NEET grupa — jaunieši, kas nav iesaistīti ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās, — raksturīgās iezīmes, izmaksas un politiskā reakcija Eiropā - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Ekonomikas krīze ir ievērojami pasliktinājusi jauniešu nodarbinātības izredzes, un jauniešu nodarbinātība šobrīd ir viszemākajā līmenī, kādu Eurostat jebkad reģistrējis. Lai labāk atspoguļotu jauniešu saimnieciskās pasivitātes apmērus, ir izstrādāts jēdziens NEET (not in employment, education or training) — ne nodarbinātībā, ne izglītībā, ne mācībās. Šajā ziņojumā tiek analizēts jauniešu stāvoklis darba tirgū Eiropā, īpašu uzmanību pievēršot NEET grupai. Tajā tiek aplūkoti faktori, kas nosaka piederību NEET grupai, un novērtētas šīs grupas ekonomiskās un sociālās izmaksas. Ziņojumā arī tiek novērtēts, kā dalībvalstis politiskā un intervences pasākumu līmenī ir mēģinājušas palīdzēt jauniešiem nostiprināties darba tirgū.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 43.32 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru