Living conditions of the Roma: Substandard housing and health

Report
Publicēts
28 Marts 2012
pdf
Formāti
Executive summary in 23 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – iRead more
Housing-related problems faced by the Roma include high overcrowding rates, lack of access to improved forms of sanitation and high levels of urban segregation thus limiting access to healthcare services. These issues reinforce existing health inequalities among the Roma – increased risk of disability, chronic illness, being overweight. Moreover, these conditions worsen in the case of forced evictions. This report analyses the extent of the problem of substandard housing for the Roma in Europe and draws attention to the situation of Traveller groups, who often have difficulties finding a place in halting sites. Regarding the health status of the Roma, interestingly they report better subjective health than the majority population, perhaps because they have a different perception of health (seen as the absence of illness), use health services less frequently or are less aware of health issues. 

 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef12021
  Catalogue info

  Romu dzīves apstākļi — standartam neatbilstoši mājokļi un veselība - Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Dažas no romu problēmām, kas saistītas ar mājokļiem, ir liela pārapdzīvotība, uzlabota sanitārā aprīkojuma nepieejamība un augsts segregācijas līmenis pilsētās, tādējādi ierobežojot piekļuvi veselības aprūpes pakalpojumiem. Šīs problēmas palielina jau esošo nevienlīdzību romu veselības aprūpē, kas izpaužas kā palielināts invaliditātes, hronisku slimību un liekā svara risks. Turklāt piespiedu izraidīšanas gadījumā šie apstākļi pasliktinās. Šajā ziņojumā ir analizēts, cik aktuāla ir standartam neatbilstošu mājokļu problēma romiem Eiropā, un vērsta uzmanība uz tām ieceļotāju grupām, kuriem bieži vien ir grūtības atrast piemērotu apmešanās vietu. Attiecībā uz romu veselības stāvokli interesanti ir tas, ka, pēc viņu subjektīvajiem ieskatiem, viņu veselība ir labāka nekā sabiedrības vairumam, iespējams, tāpēc, ka viņiem ir atšķirīga attieksme pret veselību (uzskats, ka veselība ir slimības neesamība), tāpēc, ka viņi retāk izmanto veselības aprūpes pakalpojumus, vai arī tāpēc, ka viņi ir mazāk informēti par veselības jautājumiem.


  Pieejams lejupielādei 23 valodās

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2007

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2007, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2003.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru