Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Publicēts
27 Novembris 2012
pdf
Formāti

Kopsavilkums

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewRead more
What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. 
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  168
  Atsauces Nr.: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Kataloga Nr.: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef12641
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā — krīzes ietekme: Kopsavilkums

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Kas nosaka mūsu apmierinātību ar dzīvi, laimes sajūtu, to, kā mēs vērtējam savu sociālo stāvokli un tuvāko apkārtni, un kā tas ir mainījies ekonomiskās krīzes ietekmē? Trešajā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā tika aptaujāti 35 000 Eiropas iedzīvotāju no visām dalībvalstīm. Šajā pārskata ziņojumā atspoguļoti secinājumi un tendences, kā arī apliecināts, ka lejupslīdes ietekme ir redzama un izmērāma. Lai gan kopumā apmierinātība ar dzīvi nav daudz mainījusies, optimisms attiecībā uz nākotni un uzticība iestādēm ir ievērojami mazinājusies tajās dalībvalstīs, kuras ekonomikas lejupslīde skārusi visvairāk. Iedzīvotāju grupās, kas jau iepriekš bija neaizsargātas (ilgstošie bezdarbnieki, gados vecie iedzīvotāji no Viduseiropas un Austrumeiropas, vienvecāka ģimenes), ir visaugstākais materiālās nenodrošinātības līmenis un vislielākā neapmierinātība ar dzīves apstākļiem.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.95 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru