Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Atjaunināts
27 Novembris 2012
Publicēts
27 Novembris 2012
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā — krīzes ietekme: Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Kas nosaka mūsu apmierinātību ar dzīvi, laimes sajūtu, to, kā mēs vērtējam savu sociālo stāvokli un tuvāko apkārtni, un kā tas ir mainījies ekonomiskās krīzes ietekmē? Trešajā Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumā tika aptaujāti 35 000 Eiropas iedzīvotāju no visām dalībvalstīm. Šajā pārskata ziņojumā atspoguļoti secinājumi un tendences, kā arī apliecināts, ka lejupslīdes ietekme ir redzama un izmērāma. Lai gan kopumā apmierinātība ar dzīvi nav daudz mainījusies, optimisms attiecībā uz nākotni un uzticība iestādēm ir ievērojami mazinājusies tajās dalībvalstīs, kuras ekonomikas lejupslīde skārusi visvairāk. Iedzīvotāju grupās, kas jau iepriekš bija neaizsargātas (ilgstošie bezdarbnieki, gados vecie iedzīvotāji no Viduseiropas un Austrumeiropas, vienvecāka ģimenes), ir visaugstākais materiālās nenodrošinātības līmenis un vislielākā neapmierinātība ar dzīves apstākļiem.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.95 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru