Trends in job quality in Europe

Report
Publicēts
12 Augusts 2012
pdf
Formāti

Kopsavilkums

Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of asRead more
Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.
Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  ef1228
  ISBN: 
  978-92-897-1071-8
  Catalogue: 
  TJ-31-12-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/35164
  Catalogue info

  Trends in job quality in Europe

  Using data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), this study measures job quality in the 27 countries of the European Union, as well as seven additional countries in Europe that participated in the survey. The intention was to find an objective means of assessing the principle established in a number of EU directives that work should adapt to the workers. Increased understanding of the social costs of poor job quality has focused attention on physical and social environments at work. Prolonged life expectancy and the ageing of the population suggest that jobs will have to be of good quality if more workers are to be persuaded to work longer. The indices constructed for this study do not rely on subjective measurement such as preferences and attitudes, but are built on the self-reported features of jobs that are associated with workers’ well-being.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12281
  Catalogue info

  Darbavietu kvalitātes tendences Eiropā: Kopsavilkums

  Authors: 
  Eurofound
  Izmantojot piektajā Eiropas Darba apstākļu apsekojumā (EDAA) iegūtos datus, šajā pētījumā ir vērtēta darbavietu kvalitāte 27 Eiropas Savienības dalībvalstīs un septiņās citās Eiropas valstīs, kas piedalījās apsekojumā. Pētījuma mērķis bija atrast objektīvu veidu, kā novērtēt vairākās ES direktīvās noteikto principu, ka darbam būtu jāpielāgojas darbiniekiem. Palielinoties izpratnei par nepietiekamas darbavietu kvalitātes radītajām sociālajām izmaksām, tiek pievērsta uzmanība fiziskajai un sociālajai darba videi. Tā kā cilvēku dzīves ilgums palielinās un sabiedrības noveco, būs jānodrošina pietiekama darbavietu kvalitāte, lai pārliecinātu darba ņēmējus strādāt ilgāk. Speciāli šim pētījumam izstrādātajos rādītājos ir ņemti vērā nevis subjektīvi vērtējumi, piemēram, izvēle un attieksme, bet gan acīmredzami un ar darbinieku labklājību saistīti darbavietu aspekti.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.62 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru