Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Atjaunināts
13 Marts 2013
Publicēts
13 Marts 2013
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  81
  Reference No: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13041
  Catalogue info

  Nodarbinātības polarizācija un darba vietu kvalitāte krīzes laikā: Eiropas darba vietu uzraudzība 2013. gadā

  Authors: 
  Eurofound
  Šajā ziņojumā ir raksturotas nesenās strukturālās pārmaiņas nodarbinātības jomā Eiropas darba tirgos pirms 2008. - 2009. gada krīzes, tās laikā un pēc tam. Tajā ir konstatēts, ka krīzes laikā nodarbinātības sagrāve Eiropā spēcīgi polarizēja darba algu struktūru, bet periodā no 2010. līdz 2012. gadam polarizācija bija mazāk izteikta. Darba vietās balstītā pieeja raksturo, kā galīgās nodarbinātības pārmaiņas dalībvalstu un ES līmenī ir izplatījušās pa darba vietām dažādās algu sadalījuma kvintilēs. Divi alternatīvi darba vietu klasificēšanas kritēriji balstās uz vidējā darba vietu ieņēmēju izglītības līmeni un darba vietas kvalitātes daudzdimensiju rādītāju, t.i., darba vietas kvalitātes nefinanšu indeksu. Šis jaunais indekss, kurš ir iegūts, izmantojot piektā pētījuma par Eiropas darba apstākļiem datus, balstās uz informācijas kopumu par plašu darba vietu īpašību klāstu, kuras sociālo zinātņu pētnieki saista ar darbinieku labklājību.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 36.88 Kb)

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru