Restructuring in SMEs in Europe

Report
Atjaunināts
18 Augusts 2013
Publicēts
17 Jūlijs 2013
pdf
Formāti
Autors(-i): 
Mandl, Irene

Kopsavilkums

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  108
  Atsauces Nr.: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Autors(-i): 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef12471
  Catalogue info

  MVU pārstrukturēšana Eiropā

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Pārstrukturēšana ir daļa no Eiropas ekonomikas audekla, jo uzņēmumiem, lai tie saglabātu ilgtspējību un konkurētspēju, ir jāpiemērojas mainīgiem apstākļiem. Līdz šim politikas ietvaros galvenā uzmanība tika veltīta liela apjoma uzņēmumu pārstrukturēšanai. Ņemot vērā mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) salīdzinošo nozīmīgumu – tie ir vairāk nekā 99 % no visiem Eiropas uzņēmumiem un nodrošina apmēram 66 % no darbavietām privātajā sektorā – visu līmeņu politikas veidotājiem ir jāizprot mazāko uzņēmumu īpašās problēmas, lai šim Eiropas ekonomikas mugurkaulam sniegtu piemērotu atbalstu. Pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no 85 gadījumu izpētes visās ES dalībvalstīs un no citiem avotiem, ziņojumā galvenajos vilcienos apskatītas iezīmes, kas raksturīgas MVU saistībā ar vēlmi pārstrukturēties un pārstrukturēšanās vadību, pētīti galvenie pārmaiņu virzītājspēki un analizēti faktori, kuri ietekmē veiksmīgu pārstrukturēšanos. Tajā piedāvāts plašs, salīdzinošs apskats par to, kā pārstrukturēšana ietekmē darbiniekus un pašu uzņēmumu, un dotas vairākas politikas norādes tālākai rīcībai.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.94 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru