More and better jobs in home-care services

Report
Publicēts
10 Septembris 2013
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considRead more

As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff. The 10 country reports (Austria, Bulgaria, Denmark, France, Germany, Netherlands, Poland, Portugal, Spain, United Kingdom) are available - see Related content. An executive summary is also available.

See also: Presentations and report of the launch conference

 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  81
  Atsauces Nr.: 
  ef1353
  ISBN: 
  978-92-897-1123-4
  Kataloga Nr.: 
  TJ-02-13-235-EN-C
  DOI: 
  10.2806/4586
  Catalogue info

  More and better jobs in home-care services

  As Europe’s population ages, the number of adults needing long-term care is increasing. There are, however, persistent labour shortages in the health and social care sector; well-qualified staff are particularly lacking. At a time when unemployment across much of Europe is high, this study considers how this pool of surplus labour might be used to solve the care sector’s labour shortage, and how people might be encouraged to work long term in a sector that has consistently high levels of staff turnover. The study examines a total of 30 case studies across 10 EU Member States, analysing initiatives that were successful in either creating more jobs in the sector, or improving the quality of its jobs, with the dual aim of attracting new recruits and retaining existing staff.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13531
  Catalogue info

  Jaunas un labākas darbavietas mājas aprūpes pakalpojumu sniegšanā

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Eiropas iedzīvotājiem novecojoties, pieaug to pieaugušo personu skaits, kam nepieciešama ilgtermiņa aprūpe. Taču veselības un sociālās aprūpes sektorā ir pastāvīgs darbaspēka, jo īpaši augsti kvalificētu darbinieku, trūkums. Laikā, kad lielā Eiropas daļā ir augsts bezdarba līmenis, šajā pētījumā analizēts, kā šo ”lieko” darbaspēku varētu izmantot, lai risinātu darbaspēka trūkuma problēmu aprūpes sektorā, un kā cilvēkus varētu iedrošināt strādāt ilgāk sektorā, kurā ir pastāvīgi augsta kadru mainība. Šajā pētījumā aplūkotas 30 situāciju izpētes 10 ES dalībvalstīs, analizējot iniciatīvas, kas sekmējušas vai nu papildu darbavietu radīšanu šajā sektorā, vai uzlabojušas darba kvalitāti tajā ar divējādu mērķi: gan piesaistīt jaunus kandidātus, gan paturēt darbā esošos darbiniekus.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru