Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Publicēts
9 Jūnijs 2013
pdf
Formāti
Executive summary in 25 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to aRead more
The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  44
  Atsauces Nr.: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef132421
  Catalogue info

  Nedeklarētas nodarbinātības apkarošana Horvātijā un četrās ES kandidātvalstīs

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Šā ziņojuma nolūks ir sniegt sistemātisku pārskatu par nedeklarētas nodarbinātības apjomu un raksturu, kā arī par to, kā pret to cīnās Horvātijā un četrās ES kandidātvalstīs – Islandē, bijušajā Dienvidslāvijas Republikā Maķedonijā, Melnkalnē un Turcijā. Mērķi ir analizēt nedeklarētās nodarbinātības apjomu un raksturu šajās valstīs, parādīt, kā tiek organizēta cīņa pret nedeklarēto nodarbinātību, un galvenajos vilcienos aprakstīt attiecīgās politiskās stratēģijas un pasākumus, ko izmanto šīs valstis. Šajā ziņojumā minētās piecas valstis pēc iespējas tiek salīdzinātas ar 27 ES dalībvalstīm.


  Pieejams lejupielādei 25 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru