Women, men and working conditions in Europe

Report
Publicēts
29 Oktobris 2013
pdf
Formāti

Kopsavilkums

Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditioRead more
Despite much legislative progress in gender equality over the past 40 years, there are still gender gaps across many aspects of the labour market. Inequalities are still evident in areas such as access to the labour market, employment patterns and associated working conditions. This report explores gender differences across several dimensions of working conditions, examining relevant country differences, analysing the different occupational groups of both men and women, and comparing the public and private sectors. It also looks at the impact of the crisis on gender segregation in employment. Based on findings from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010, the analysis offers a striking picture of women and men at work across 34 European countries today.
Read less

Formāti

 • Full report

  Number of Pages: 
  104
  Reference No: 
  ef1349
  ISBN: 
  978-92-897-1128-9
  Catalogue: 
  TJ-02-13-250-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46958
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13491
  Catalogue info

  Sievietes, vīrieši un darba apstākļi Eiropā

  Authors: 
  Eurofound
  Ar dzimumu saistītu atšķirību novēršana darba tirgū, piemēram, saistībā ar nodarbinātības un bezdarba līmeni un atalgojuma līmeni, ir viens no galvenajiem ES politikas mērķiem. Tomēr, lai gan pēdējos gados ir panākts liels progress, dzimumu nevienlīdzība joprojām pastāv, piemēram, attiecībā uz piekļuvi darba tirgum, nodarbinātības modeļiem un ar tiem saistītiem darba apstākļiem. Šajā ziņojumā ir pētītas atšķirības starp dzimumiem, ņemot vērā darba apstākļus, aplūkojot atšķirības attiecīgajās valstīs, analizējot dažādas vīriešu un sieviešu profesiju grupas, kā arī salīdzinot valsts un privāto sektoru. Ziņojumā aplūkota arī krīzes ietekme uz dzimumu segregāciju nodarbinātības jomā. Pamatojoties uz 2010. gadā veiktā piektā Eiropas Darba apstākļu apsekojuma (EWCS) secinājumiem, analīze uzskatāmi parāda pašreizējo situāciju sieviešu un vīriešu nodarbinātības jomā 34 Eiropas valstīs.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 37.59 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru