Health and well-being at work

Report
Publicēts
15 Maijs 2013
pdf
Formāti

Kopsavilkums

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societalRead more

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13021
  Catalogue info

  Veselība un labklājība darbavietā: Ziņojums, pamatojoties uz piekto Eiropas darba apstākļu apsekojumu

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Veselība un labklājība ir galvenās dimensijas politiskajās debatēs par to, kā uzlabot sabiedrības locekļu dzīves kvalitāti. Tās ir tieši saistītas ar darbaspēka līdzdalību, produktivitāti un ilgtspēju. Tā kā darbavietas ir galvenais priekšnosacījums veselībai un labklājībai, šajā ziņojumā ir pētīta saikne starp šiem faktoriem un Eiropas strādājošo darba apstākļiem, pamatojoties uz Eurofound piekto Eiropas darba apstākļu apsekojumu (EWCS). Apskatīts ar darbu saistītais stress un psihosociālā darba vide saistībā ar veselības problēmām, piemēram, muskuļu un skeleta saslimšanām un garīgo veselību. Apsekojumā ir pētīta darbavietas kvalitāte un darba drošība, kā arī to saiknes ar labklājību, kā arī darba kavējumu un “fiziskas klātbūtnes” biežums. Ziņojumā ir atklātas milzīgas atšķirības attiecībā uz veselību un labklājību valstu starpā, kā arī attiecībā uz personas un darbavietas raksturojumu.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 42.24 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru