Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Publicēts
18 Februāris 2014
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Darba apstākļu un darba attiecību kvalitāte Eiropā

  Authors: 
  Eurofound
  Šajā ziņojumā darba apstākļi un darba attiecības Eiropas darba vietās ir aplūkoti no kvalitātes viedokļa. Ziņojuma pamatideja — vajadzība uzlabot darba vietu kvalitāti — ir viens no stratēģijas gudrai, ilgtspējīgai un integrējošai izaugsmei „Eiropa 2020” stūrakmeņiem. Labas kvalitātes darba vietas ir svarīgs priekšnoteikums, lai saglabātu ilgtspējīgas profesionālās karjeras, darba ņēmēju motivāciju un produktivitātes līmeni un panāktu vispārējus arodveselības uzlabojumus. Pamatojoties uz 2010. gadā veiktā piektā Eiropas darba apstākļu apsekojuma (EWCS) datiem, nodarbinātības kvalitāte ziņojumā ir novērtēta, izmantojot daudzdimensiju koncepciju, kuras pamatā ir 12 rādītāji, kas atspoguļo četras nodarbinātības apakšdimensijas — līgumu drošību, ienākumus un tiesības, darba laiku un nodarbināmību — un divas darba attiecību apakšdimensijas — darba ņēmēju pārstāvību un darba ņēmēju tiesību nodrošināšanu.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.42 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru