Work organisation and innovation

Report
Publicēts
25 Jūnijs 2013
pdf
Formāti
Executive summary
Lejuplādēt

Kopsavilkums

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and tRead more

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

Read less

Formāti

 • Report

  Number of pages: 
  86
  Reference no.: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef12721
  Catalogue info

  Darba organizācija un inovācija - Kopsavilkums

  Author(s): 
  Eurofound
  Inovācijas darba organizācijā var palīdzēt optimizēt uzņēmumu ražošanas procesus un uzlabot darbinieku kopējo darba pieredzi. Šajā ziņojumā ir pētīta saikne starp inovācijām darba organizācijā (augstas veiktspējas darba organizācijas metodēm) un darbinieku un organizāciju ieguvumiem. Tā pamatā ir gadījumu izpētes analīze, kas veikta 13 Eiropas Savienības dalībvalstīs, kurās inovāciju ieviešana darbavietā ir bijusi rezultatīva. Augstas veiktspējas darba organizācijas metodes, kuru pamatā ir, piemēram, uz taupību vērsta vadība, darbs grupā, elastīga darba organizācija, darba vietas pārkārtošana un darbinieku iesaiste, visbiežāk bija saistītas ar uzņēmuma produktivitātes palielināšanos, augstāku pakalpojumu kvalitāti un samazinātām darbības izmaksām.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.78 Kb)

  Available for download in 1 language

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru