Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Atjaunināts
07 Marts 2013
Publicēts
05 Februāris 2013
Formāti
 • Download full reportPDF

Kopsavilkums

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Darbalaiks, kā arī darba un privātās dzīves līdzsvars no dzīvesgājuma perspektīvas

  Authors: 
  Eurofound
  Mājsaimniecību un demogrāfiskās struktūras visaptverošās izmaiņas pēdējās desmitgadēs mūsdienu industrializētajās sabiedrībās ir radījušas jaunas vajadzības un izaicinājumus. Globalizācija un lielāka konkurence ir būtiski ietekmējusi ražošanas metodes un darba organizāciju, darba laiku, darba un privātās dzīves līdzsvaru. Šajā ziņojumā uz piektā Eiropas darba apstākļu apsekojuma pamata tiek pētītas starp valstīm pastāvošās atšķirības attiecībā uz faktiskajām darba stundām un darbalaika sadali pēc dzimumiem, nodarbinātības statusa, mājsaimniecības veida un dzīves posma. Tajā ir aplūkoti faktori, kuri ietekmē cilvēku un mājsaimniecību darba un privātās dzīves līdzsvaru, kā arī analizēta atšķirība starp faktisko un vēlamo darbalaiku. Ir aplūkots arī neapmaksātais darbs, koncentrējoties uz atšķirībām starp dzimumiem dzīves laikā saistībā ar mājsaimniecības un aprūpes pienākumiem veltīto laiku.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.69 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru