Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

Report
Atjaunināts
22 Oktobris 2014
Publicēts
17 Oktobris 2014
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 24 languages

PDF
Authors: 
Eurofound; EU-OSHA

Kopsavilkums

Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Full report

  Reference No: 
  EF/14/43
  Catalogue info

  Psychosocial risks in Europe: Prevalence and strategies for prevention

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Acknowledging the complexity of the relationship between health and work, the report presents comparative information on the prevalence of psychosocial risks among workers and examines the associations between these risks and health and well-being. It also looks at the extent to which establishments take action to tackle psychosocial risks and describes interventions that can be adopted in companies. An overview of policies in six Member States is included.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef14431
  Catalogue info

  Psihosociālie riski Eiropā — izplatība un novēršanas iespējas

  Authors: 
  Eurofound; EU-OSHA

  Šī kopsavilkuma pamatā ir Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) un Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (Eurofound) ziņojums par darba vides psihosociālajiem riska faktoriem. Tas ir sagatavots, sadarbojoties abām institūcijām un papildinot vienai otru, lai gan to darbības mērķi un uzdevumi ir atšķirīgi. Veselības un darba mijiedarbība ir sarežģīta, tāpēc ziņojumā sniegta salīdzinoša informācija par psihosociālo risku profilaksi darbinieku vidū un izpētīta saistība starp šiem riskiem un veselības aizsardzību, kā arī darbinieku labklājību. Tajā aplūkots arī tas, cik lielā mērā uzņēmumi novērš psihosociālos riska faktorus, un izskaidroti pasākumi, ko varētu ieviest uzņēmumos. Tāpat šeit ir iekļauti sešu dalībvalstu politikas piemēri.

  Available in 24 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru