Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Publicēts
9 Septembris 2014
pdf
Formāti
Executive summary in 23 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available below.

 

 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Atsauces Nr.: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  ef14411
  Catalogue info

  Pārstrukturēšanas ietekme reģionālā līmenī un pieejas seku risināšanai

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Lai gan pārstrukturēšanu arvien vairāk atzīst par ekonomiskās attīstības raksturīgāko īpašību un Eiropas un dalībvalstu līmenī politikā tai pievērš būtisku uzmanību, tās reģionālo perspektīvu apspriež reti. Tomēr vairumā gadījumu liela mēroga pārstrukturēšanas ietekmē tos reģionus un nodarbinātības teritorijas, kurās tās notiek, nevis tikai uzņēmumu un tā darbiniekus. Pamatojoties uz sekundāro datu analīzi, literatūras apskatu un piecām dziļām gadījumu izpētēm, šī ziņojuma mērķis ir norādīt uz liela mēroga pārstrukturēšanas ietekmi reģionālā līmenī. Tāpat ziņojumā aprakstīti veiksmes stāsti attiecībā uz pozitīvu reģionālo vadību, kas vērsta uz darba tirgu un dzīves apstākļu uzturēšanu un uzlabošanu pēc notikuša nopietna pārstrukturēšanas pasākuma.

  Pieejams lejupielādei 23 valodās

  Lejuplādēt
 • Case studies

  The case studies created under this research project and discussing the regional effects of restructuring are available for download below.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru