Access to healthcare in times of crisis

Report
Publicēts
31 Oktobris 2014
pdf
Formāti
Executive summary in 24 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access toRead more

In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households. This report identifies the groups most likely to face barriers to healthcare as a consequence of the crisis, including a number of new groups that have been generally overlooked by policymakers. It suggests a range of policy pointers, including the need to consider mitigating measures in tandem with policy reform, and suggests policymakers and service providers might consider reviewing crisis responses once financial pressures on EU Member States begin to ease: they may consider, in particular: investing more in working conditions of healthcare staff, apart from salaries, as an effective option to tackle staff shortages; developing alternative care infrastructures to nursing homes and hospital care; making investments in the short run (in ICT, self-help facilities, home care and ambulatory care) to free up resources in the longer term. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  76
  Atsauces Nr.: 
  EF1442
  ISBN: 
  978-92-897-1215-6
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-14-695-EN-C
  DOI: 
  10.2806/70615
  Catalogue info

  Access to healthcare in times of crisis

  In the wake of the economic and financial crisis, many European governments have cut spending on healthcare services. At the same time, unemployment, financial strain and reduced prevention have increased the need for certain healthcare services, while falling disposable income has made access to healthcare more difficult for many EU households.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF14421
  Catalogue info

  Piekļuve veselības aprūpei krīzes laikā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Ekonomiskās un finanšu krīzes iespaidā daudzas Eiropas valdības ir samazinājušas izdevumus veselības aprūpes pakalpojumu jomā. Tajā pašā laikā bezdarbs, finanšu spriedze un samazināta profilakse ir paaugstinājusi vajadzību pēc konkrētiem veselības aprūpes pakalpojumiem, lai gan samazinātais izmantojamo ieņēmumu apjoms daudzām mājsaimniecībām ES piekļuvi veselības aprūpei ir padarījis vēl grūtāku. Šajā ziņojumā ir noteiktas tās grupas, kurām krīzes seku rezultātā, visticamāk, radīsies problēmas saistībā ar piekļuvi veselības aprūpei, tostarp vairākas jaunas grupas, ko politikas veidotāji parasti neievēro. Ziņojumā ir ierosināts politikas norāžu klāsts, tostarp vajadzība apsvērt mīkstinošos pasākumus līdzās politikas reformai, un ieteikts, ka politikas veidotāji un pakalpojumu sniedzēji varētu apsvērt krīzes reakciju pārskatīšanu, kad finansiālais spiediens uz ES dalībvalstīm sāks mazināties.

  Pieejams lejupielādei 24 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru