Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Atjaunināts
31 Marts 2014
Publicēts
26 Marts 2014
pdf
Formāti

Kopsavilkums

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Formāti

 • Report

  Number of pages: 
  80
  Reference no.: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Catalogue no.: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  ef13891
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā — ekonomikas krīzes ietekme uz ģimenēm

  Author(s): 
  Eurofound
  Ekonomikas krīze ir izmainījusi dzīvi miljoniem Eiropas pilsoņu. Bet kā tā ir ietekmējusi ģimenes ar bērniem? Lielākajā daļā ES valstu bērni ir vairāk pakļauti nabadzības un sociālās atstumtības riskam nekā iedzīvotāji kopumā, tāpēc ir svarīgi saprast, kā krīze ir ietekmējusi mājsaimniecības, kurās šie bērni aug. Šajā ziņojumā ir aprakstīta mainīgā dzīves kvalitāte ES dažādu modeļu ģimenēs ar bērniem un salīdzināts ģimeņu dzīves līmenis un sociālais stāvoklis. Iedalot ES dalībvalstis četrās kategorijās atkarībā no to ģimenes politikas elastīguma pakāpes, pētījumā ir analizēti arī potenciālie modeļi, kas varētu būt saistīti ar dažādām ģimenes politikas pieejām. Tēmas, kas izriet no secinājumiem, ietver īpašās problēmas, ar kurām saskaras vientuļie vecāki, lielākās grūtības, ar kurām kopš krīzes sākuma sastopas ģimenes, kas zaudējušas darbu, un arvien pieaugošo konfliktu, ko izjūt vecāki, cenšoties līdzsvarot darbu un ģimenes dzīvi.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 41.97 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru