Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Atjaunināts
12 Februāris 2014
Publicēts
4 Februāris 2014
pdf
Formāti

Kopsavilkums

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences acRead more
Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn.
Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  114
  Atsauces Nr.: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Kataloga Nr.: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13641
  Catalogue info

  Dzīves kvalitāte Eiropā — tendences 2003.–2012. gadā

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Eurofound ir veicis Eiropas dzīves kvalitātes apsekojumus (EQLS) 2003., 2007. un 2011. gadā. Šajā ziņojumā salīdzināti šo trīs apsekojumu rezultāti, lai gūtu pārskatu par tendencēm un izmaiņām eiropiešu dzīves kvalitātē vairāk nekā desmit gadu ilgā laikposmā. Ziņojumā arī aplūkots, vai atšķirības ES dalībvalstīs ir mazinājušās vai palikušas iepriekšējā līmenī. Viens no secinājumiem ir tāds, ka personīgās labklājības līmenis ir palicis nemainīgs kopumā visā ES, taču ir redzams arī tas, ka pēc ekonomiskās krīzes ir pieaugušas mājsaimniecību finansiālās grūtības. Ziņojumā ierosināts īstenot aktīvāku pieeju sociālās aizsardzības jomā, jo mājsaimniecību nelielie ienākumi ļoti negatīvi ietekmē dzīves kvalitāti, jo īpaši ekonomikas lejupslīdes laikā.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 40.81 Kb)

Part of the series

 • European Quality of Life Surveys

  The European Quality of Life Survey (EQLS) is carried out every four to five years since its inception in 2003, with the latest edition in 2016. It examines both the objective circumstances of people's lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. It covers issues around employment, income, education, housing, family, health and work–life balance. It also looks at subjective topics, such as people's levels of happiness and life satisfaction, and perceptions of the quality of society.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru