Social partners and gender equality in Europe

Report
Atjaunināts
27 Novembris 2014
Publicēts
18 Novembris 2014
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are bRead more

This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality. These tend to put the emphasis on campaigning and educational activities and the integration of work–life balance measures in national policies or collective agreements. The research also shows that while national peak-level social partner organisations have implemented a limited number of initiatives aimed at improving their internal gender equality performance, the representation of women in decision-making remains relatively weak. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  66
  Atsauces Nr.: 
  EF1458
  ISBN: 
  978-92-897-1307-8
  Kataloga Nr.: 
  TJ-06-14-033-EN-N
  DOI: 
  10.2806/90975
  Catalogue info

  Social partners and gender equality in Europe

  This report assesses the role of the social partners in advancing gender equality in Europe. It explores the actions taken within the different national frameworks of industrial relations and against the ranking of the Member States on the Gender Equality Index. Overall, significant actions are being taken by European and national social partner organisations and companies in support of gender equality.

  Formāti

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF14581
  Catalogue info

  Sociālie partneri un dzimumu līdztiesība Eiropā

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā izvērtēta sociālo partneru loma dzimumu līdztiesības veicināšanā Eiropā. Tajā pētīti pasākumi, kuri veikti dažādajās sociālo partneru attiecībās valstīs, kā arī veikts salīdzinājums ar dalībvalstu dzimumu līdztiesības indeksa radītāju. Kopumā Eiropas un valstu sociālo partneru organizācijas un uzņēmumi ir veikuši nozīmīgus pasākumus dzimumu līdztiesības atbalstīšanai. Tie galvenokārt ir kampaņu un izglītošanas pasākumi un darba un privātās dzīves saskaņošanas integrācijas pasākumi valsts politikā vai koplīgumu slēgšanā. Pētījumā arī atklāts, ka, lai gan valstu augstākā līmeņa organizācijas ir īstenojušas nelielu skaitu iniciatīvu, lai uzlabotu iekšējās dzimumu līdztiesības rezultātus, sieviešu pārstāvība ar lēmumu pieņemšanu saistītajos amatos ir samērā vāja.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru