Working conditions and job quality: Comparing sectors in Europe - Overview report

Report
Publicēts
4 Marts 2014
pdf
Formāti
Executive summary
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all Read more
This report and the accompanying 33 sectoral information sheets aim to capture the diversity prevalent across sectors in Europe in terms of working conditions and job quality. The information sheets indicate how workers in each sector compare to the European average for all workers, as well as highlighting differences and similarities among different groups of workers. The report pinpoints trends across sectors in areas such as working time and work–life balance, work organisation, skills and training, employee representation and the psychosocial and physical environment. It identifies sectors that score particularly well or particularly poorly in terms of job quality and sheds light on differences between sectors in terms of health and well-being. 

Read more information on the individual sectors.
 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  ef13841
  Catalogue info

  Darba apstākļi un darba kvalitāte — nozaru salīdzinājums Eiropā

  Autors(-i): 
  Eurofound
  Šā ziņojuma un pievienoto 33 nozaru informācijas kopsavilkumu mērķis ir noteikt, kā atšķiras darba apstākļi un darba kvalitāte dažādās nozarēs Eiropā. Informācijas kopsavilkumi parāda, kā katras nozares darba ņēmēji izskatās salīdzinājumā ar Eiropas vidējiem rādītājiem attiecībā uz visiem darba ņēmējiem, kā arī atklāj atšķirības un līdzības dažādās darba ņēmēju grupās. Pētījumā precīzi norādītas tendences, kas pastāv dažādās nozarēs saistībā ar tādiem aspektiem kā darba laiks un līdzsvars starp darbu un privāto dzīvi, darba organizācija, prasmes un apmācība, darbinieku pārstāvība un psihosociālā un fiziskā darba vide. Ir noteiktas nozares, kurās darba kvalitāte ir novērtēta īpaši labi vai īpaši slikti, kā arī norādītas atšķirības, kas pastāv nozarēs veselības aizsardzības un labklājības jomā.  Lejupielādēt PDF formātā: LV (pdf 42.36 Kb)

  Pieejams lejupielādei 1 valodā

  Lejuplādēt

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru