European Works Council developments before, during and after the crisis

Report
Publicēts
10 Jūnijs 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt
Author(s): 
Kerckhofs, Peter

Kopsavilkums

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developmentsRead more

European Works Councils (EWCs) provide an important vehicle for transnational information and consultation in multinational companies. This report explores the efforts of 10 EWCs to make these bodies optimally fit for purpose for European company level social dialogue. Looking at the developments in EWCs over a longer period of time gives an insight into the practices and possibilities that are realised in some of the EWCs. Based on these 10 longitudinal case studies, a comparative analysis explores the factors that can influence these developments and assesses the impact of the economic and financial crisis and of the recast directive 2009/38/EC. Other factors, such as company characteristics and whether these can influence developments in the composition or functioning of EWCs, are also examined. 

Read less

Formāti

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF15111
  Catalogue info

  Eiropas Uzņēmumu padomju attīstības tendences pirms krīzes, krīzes laikā un pēc tās

  Author(s): 
  Eurofound

  Eiropas Uzņēmumu padomes (EUP) nodrošina svarīgu rīku starpvalstu informēšanai un uzklausīšanai starptautiskos uzņēmumos. Šajā ziņojumā ir pētīti 10 EUP centieni padarīt šīs iestādes pēc iespējas piemērotākas Eiropas uzņēmumu līmeņa sociālā dialoga nolūkos. Skatoties uz EUP attīstības tendencēm ilgākā laika periodā, var gūt ieskatu par praksēm un iespējām, kas ir īstenotas dažās EUP. Pamatojoties uz šīm 10 garenvirziena gadījumu izpētēm, ar salīdzinošo analīzi ir pētīti faktori, kas var ietekmēt šīs attīstības tendences, un ir izvērtēta ekonomiskās un finanšu krīzes, kā arī pārstrādātās Direktīvas 2009/38/EK ietekme. Ir apsvērti arī citi faktori, piemēram, uzņēmuma raksturs un tas, vai tie var ietekmēt EUP sastāva vai funkcionēšanas attīstības tendences. Tomēr attiecībā uz šiem pētītajiem gadījumiem tā vairāk ir nemainīga tendence, nevis pārstrādātās direktīvas vai nesenās krīzes ietekme.

  Available for download in 22 languages

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru