Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

Report
Publicēts
11 Septembris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes. These features include bargaining level, type and level of coordination, use of opening clauses and the existence of wage pacts. The impact of government intervention through extension and derogation clauses and tripartite councils is also examined. The results of the study indicate that the key institutional variables of the wage-bargaining regime that influence pay outcomes are the type of coordination (how coordination is achieved) and the bargaining level. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  108
  Reference No: 
  EF1533
  ISBN: 
  978-92-897-1391-7
  Catalogue: 
  TJ-04-15-471-EN-N
  DOI: 
  10.2806/565998
  Catalogue info

  Pay in Europe in different wage-bargaining regimes

  National wage-bargaining institutions are crucial in achieving pay outcomes that help to increase employment and economic growth within the context of avoiding macroeconomic imbalances within the European Monetary Union. Using a large set of empirical macroeconomic data from a variety of sources, including Eurofound and the European Commission AMECO database, this report analyses how the institutional features of national wage bargaining regimes influence pay outcomes.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15331
  Catalogue info

  Samaksa Eiropā dažādos darba samaksas noteikšanas sarunu režīmos

  Authors: 
  Eurofound

  Nacionālajām darba samaksas noteikšanas sarunu iestādēm ir būtiska nozīme samaksas rezultātu sasniegšanā, kas palīdz palielināt nodarbinātību un ekonomisko izaugsmi izvairīšanās no makroekonomiskās nelīdzsvarotības Eiropas Monetārajā savienībā kontekstā. Izmantojot plašu empīrisko makroekonomisko datu klāstu no dažādiem avotiem, tai skaitā no Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda un Eiropas Komisijas AMECO datu bāzes, šis ziņojums analizē to, kā nacionālie darba samaksas noteikšanas sarunu režīmu institucionālās iezīmes ietekmē samaksas rezultātus. Šīs iezīmes ietver sarunu līmeni, koordinācijas veidu un līmeni, atvēršanas klauzulas un darba samaksas paktu esamību. Tiek pārbaudīta arī valdības iejaukšanās ietekme ar paplašināšanas un izņēmumu klauzulu un trīspusējo padomju palīdzību. Šī pētījuma rezultāti norāda uz to, ka darba samaksas noteikšanas sarunu režīma galvenie institucionālie mainīgie rādītāji, kas ietekmē samaksas rezultātus, ir koordinācijas veids (kā tiek veikta koordinācija) un darba samaksas noteikšanas sarunu līmenis.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru