Challenges of policy coordination for third-country nationals

Report
Atjaunināts
10 Decembris 2015
Publicēts
10 Decembris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe. Most countries have been grappling with how to respond to the immediate needs of asylum seekers in a comprehensive and coordinated way, while taking into account the longer-term issue of integration. It has become clear to all parties that the ongoing challenges of responding to labour shortages and demographic change are here to stay and also require comprehensive policies. This report focuses on third-country nationals and looks at how policies related to migration, the labour market and integration are coordinated. It reviews how policy coordination works in practice, with a focus on the social partners and local-level initiatives. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Number of Pages: 
  100
  Reference No: 
  EF1558
  ISBN: 
  978-92-897-1397-9
  Catalogue: 
  TJ-02-15-859-EN-N
  DOI: 
  10.2806/279323
  Catalogue info

  Challenges of policy coordination for third-country nationals

  Migration is a major policy concern at national and European level. However, while Member States have put in place specific regulations to deal with certain aspects, the overall architecture of migration-related policies is perceived as a challenge. In recent months, the significant inflow of refugees has profoundly changed the situation in Europe.

 • Executive summary

  Reference No: 
  EF15581
  Catalogue info

  Problēmas ar trešo valstu pilsoņiem paredzētās politikas saskaņošanu

  Authors: 
  Eurofound

  Imigrācija ir ļoti aktuāls politikas jautājums valsts un Eiropas līmenī. Tomēr, lai gan imigrācijas jautājumus risina ar lielāku uzsvaru uz konkrētu regulējumu, vispārējo ar migrāciju saistīto politiku arhitektūru uzskata par problemātisku. Pēdējos mēnešos ievērojamā bēgļu ieplūšana no trešām valstīm ir pilnībā mainījusi situāciju Eiropā. Vairākums valstu cīnās ar to, kā visaptverošā un saskaņotā veidā reaģēt uz patvēruma meklētāju tūlītējām vajadzībām, tajā pašā laikā ņemot vērā ilgāka termiņa integrācijas jautājumus. Tāpat arī visām pusēm ir kļuvis skaidrs, ka esošās problēmas ar reaģēšanu uz darbaspēka trūkumu un demogrāfiskajām izmaiņām nekur nezudīs, arī tām ir vajadzīgas visaptverošas politikas. Šis ziņojums ir koncentrēts uz trešo valstu pilsoņiem, un tajā apskata to, kā saskaņo politikas, kas saistītas ar migrāciju, darba tirgu un integrāciju. Tajā arī aplūkots, kā politikas saskaņošana darbojas praksē, ar uzsvaru uz sociālajiem partneriem un vietējā līmeņa iniciatīvām.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru