Job tenure in turbulent times

Report
Atjaunināts
16 Jūlijs 2015
Publicēts
15 Jūlijs 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to diffRead more

This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis. The link between job tenure and earnings was also investigated. Although the descriptive evidence did not reveal a decline in mean tenure or a decline in the relative importance of long-term employment relationships, analyses controlling for certain sociodemographic and job characteristics provided some evidence of an underlying trend of declining average tenure in EU Member States. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

  Lappušu skaits: 
  112
  Atsauces Nr.: 
  EF1524
  ISBN: 
  978-92-897-1385-6
  DOI: 
  10.2806/420768
  Catalogue info

  Job tenure in turbulent times

  This report describes the findings of a study of change in job tenure between 2002 and 2012 in the EU. The study examined change in mean tenure as well as the distribution of short and long tenure in the EU and in individual Member States. It also looked at differences in tenure according to different sociodemographic and job characteristics (gender, age, skill level, permanent and temporary employment, occupation and economic sector), examining in particular how tenure evolved before and during the economic and financial crisis.

  Formāti

 • Executive summary

  Atsauces Nr.: 
  EF15241
  Catalogue info

  Nepārtraukts darba stāžs nemierīgos laikos

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā sniegti konstatējumi pētījumam par nepārtrauktu darba stāžu Eiropas Savienībā laika posmā no 2002. gada līdz 2012. gadam. Pētījumā izvērtēja vidējā nepārtraukta darba stāža pārmaiņas, kā arī īstermiņa un ilgtermiņa nepārtraukta darba stāža sadalījumu Eiropas Savienībā un atsevišķās dalībvalstīs. Tajā arī apskatītas nepārtraukta darba stāža atšķirības atkarībā no dažādiem sociāldemogrāfiskiem un nodarbinātības rādītājiem (dzimuma, vecuma, prasmju līmeņa, pastāvīgā un pagaidu darba, profesionālās un ekonomikas nozares), jo īpaši izvērtējot nepārtraukta darba stāža attīstību pirms ekonomikas un finanšu krīzes un tās laikā. Tika pētīta arī saikne starp nepārtrauktu darba stāžu un izpeļņu. Lai gan rakstiski pierādījumi neliecināja par vidējo nepārtraukta darba stāža samazināšanos vai ilgtermiņa nodarbinātības attiecību relatīvā svarīguma samazināšanos, analīze par konkrētiem sociāldemogrāfiskiem un nodarbinātības rādītājiem liecināja par vidējā darba stāža samazināšanās dominējošu tendenci ES dalībvalstīs.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru