Youth entrepreneurship in Europe: Values, attitudes, policies

Report
Publicēts
29 Aprīlis 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneurRead more

The level of youth unemployment is alarmingly high in several EU Member States, with rates of over 50% recorded in Spain and Greece in 2013. In light of the potential of entrepreneurs to create employment and sustainable growth, promoting youth entrepreneurship and making Europe more entrepreneur‑friendly has recently become a priority on the EU policy agenda. However, research has shown that among young people the wish to become an entrepreneur, and their assessment of its feasibility, is lower in EU Member States than in comparable and emerging economies. This report investigates successful initiatives that have been implemented in five countries in the following areas: fostering an entrepreneurial mindset and culture; removing perceived practical and logistical barriers; and providing information, advice, coaching and mentoring to young would‑be entrepreneurs. As entrepreneurship is not a viable career path for all young people, just for the minority equipped with the right skills, attitudes and values, future initiatives should focus on this target group to ensure the best use of public funds. 

Read less

Formāti

 • Ziņojums

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Atsauces Nr.: 
  EF15071
  Catalogue info

  Jauniešu uzņēmējdarbība: vērtības, attieksme, politikas pasākumi

  Autors(-i): 
  Eurofound

  Ņemot vērā uzņēmēju lielo potenciālu radīt darbavietas un ilgtspējīgu izaugsmi, pēdējā laikā par vienu no ES politikas programmas prioritātēm kļuvusi jauniešu uzņēmējdarbības veicināšana un uzņēmējiem draudzīgākas Eiropas izveidošana. Taču pētījums liecina, ka ES dalībvalstīs jaunu cilvēku vēlme kļūt par uzņēmējiem un viņu vērtējums attiecībā uz tā iespējamību ir zemāks nekā salīdzināmās valstīs un jaunattīstības valstīs.  Šis ziņojums aplūko veiksmīgas ierosmes, kas īstenotas piecās valstīs šādās jomās: "uzņēmēja gara" un uzņēmējdarbības kultūras veicināšana; apzināto praktisko un loģistikas šķēršļu likvidēšana; informācijas, konsultāciju, kursu uzņēmējdarbībā un padomdevēju nodrošināšana topošajiem jaunajiem uzņēmējiem. Lai nodrošinātu valsts līdzekļu lietderīgu izmantošanu, turpmāk ierosmēm jābūt vērstām uz tiem, kuriem ir atbilstošas prasmes, attieksme un vērtības.

  Pieejams lejupielādei 22 valodās

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru