Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

Report
Atjaunināts
19 Aprīlis 2018
Publicēts
27 Marts 2015
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments. The European Company Survey captured workplace practices in terms of work organisation, workplace innovation, human resource management, direct participation and social dialogue. After setting out the findings, this report then examines how these practices relate to each other and to the outcomes for companies and workers. Overall, the European Company Survey 2013 finds that establishments that used joint employee-management decision-making on daily tasks, have a moderately  structured internal organisation, make a limited investment in human resource management but have extensive practices for direct participation score best both in terms of company  performance and workplace well-being. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  EF1502
  ISBN: 
  978-92-897-1324-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-043-EN-N
  DOI: 
  10.2806/85175
  Catalogue info

  Third European Company Survey – Overview report: Workplace practices – Patterns, performance and well-being

  The third wave of Eurofound’s European Company Survey was carried out in 2013. It surveyed management representatives in over 24,000 establishments; where available, employee representatives were also interviewed – in 6,800 of these establishments.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15021
  Catalogue info

  Trešais Eiropas uzņēmumu apsekojums. Darba organizācijas metodes — modeļi, darbības rezultāti un labklājība

  Authors: 
  Eurofound

  Trešais Eiropas uzņēmumu apsekojums tika veikts 2013. gadā. Tajā piedalījās vairāk nekā 24 000 uzņēmumu vadības pārstāvji un, ja bija iespējams, tika intervēti arī darba ņēmēju pārstāvji (6800 apsekotajos uzņēmumos). Apsekojumā tika savākti dati par darba organizācijas, cilvēkresursu pārvaldības, tiešas līdzdalības un sociālā dialoga īstenošanas metodēm darbavietā. Pēc rezultātu izklāsta ziņojumā ir analizēta šo metožu savstarpējā saistība un ietekme uz uzņēmumiem un darbiniekiem. Kopumā secināts, ka uzņēmumu darbības rezultātu un darbinieku labklājības augstākie rādītāji ir uzņēmumiem, kur darbinieki un vadība kopīgi pieņem lēmumus par ikdienas uzdevumiem, kur ir mēreni strukturēta iekšējā organizācija un ierobežoti ieguldījumi cilvēkresursu pārvaldībā, bet plaša tiešas līdzdalības prakse.

  Available in 22 languages for download

  PDF
 • Working papers

  Related working papers

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru