New forms of employment

Report
Atjaunināts
12 Marts 2015
Publicēts
12 Marts 2015
Formāti
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000. While there is wide diversity in terms of their characteristics and employment relationship, all the forms aim to increase flexibility for employers and/or employees. Although some have the potential to benefit employers and employees equally, in a few cases concerns have been raised about their impact on working conditions and the labour market. The report concludes with recommendations about the need to raise awareness of the potential problems and establish safety nets for workers. Individual case studies are also available.

 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  EF1461
  ISBN: 
  978-92-897-1594-2
  Catalogue: 
  TJ-02-17-722-EN-N
  DOI: 
  10.2806/937385
  Catalogue info

  New forms of employment

  Across Europe, new forms of employment are emerging that are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. Some transform the relationship between employer and employee, some change work organisation and work patterns, and some do both. This report identifies nine forms of employment that are new or have become increasingly important in Europe since the year 2000.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14611
  Catalogue info

  Jauni nodarbinātības veidi

  Authors: 
  Eurofound

  Visā Eiropā rodas jauni nodarbinātības veidi, kas daudzējādā ziņā atšķiras no tradicionālajiem standarta un nestandarta nodarbinātības veidiem. Daži no tiem pārveido attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem, daži maina darba organizāciju un darba modeļus, bet daži ietekmē abus šos aspektus. Šajā projektā ir apzināti deviņi nodarbinātības veidi, kas uzskatāmi par jauniem vai tādiem, kuru nozīme kopš aptuveni 2000. gada Eiropā palielinās. Tie ir dažādi, taču visi palielina elastīguma iespējas darba devējiem vai darba ņēmējiem, vai abiem. Daži no jaunajiem nodarbinātības veidiem darba devējiem un darba ņēmējiem varētu būt vienlīdz izdevīgi, bet citu ietekme uz darba apstākļiem un darba tirgu rada bažas. Šajā ziņojumā ir sniegti politikas ieteikumi attiecībā uz izpratnes paaugstināšanu par potenciālajām problēmām un drošības tīklu izveidi darba ņēmēju aizsardzībai.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • New forms of employment

  This series reports on the new forms of employment emerging across Europe that are driven by societal, economic and technological developments and are different from traditional standard or non-standard employment in a number of ways. This series explores what characterises these new employment forms and what implications they have for working conditions and the labour market.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru