Recent developments in the distribution of wages in Europe

Report
Publicēts
11 Maijs 2015
pdf
Formāti
Executive summary in 22 languages
Lejuplādēt

Kopsavilkums

This report gives an overview of recent developments in the distribution of wages in Europe from 2004 to 2011 – the period before and after the onset of the Great Recession. While the main focus is on the EU dimension, the report analyses relevant trends and developments within countries in a comRead more

This report gives an overview of recent developments in the distribution of wages in Europe from 2004 to 2011 – the period before and after the onset of the Great Recession. While the main focus is on the EU dimension, the report analyses relevant trends and developments within countries in a comparative perspective. The findings are drawn from two key data sources: the EU Statistics on Income and Living Conditions (EU-SILC) and the Structure of Earnings Survey (SES). The analysis shows that wage inequality in the EU as a whole decreased up to 2008 due to a process of convergence in wage levels between European countries, while it increased after 2008, mainly as result of inequality developments within countries. Mixed patterns in the evolution of wage inequality are found across European countries. The report highlights the need for better and more frequently updated data on wage developments at EU level. 

Read less

Formāti

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  EF15101
  Catalogue info

  Jaunākās tendences algu sadalē Eiropā

  Author(s): 
  Eurofound

  Šis ziņojums sniedz pārskatu par jaunākajām tendencēm algu sadalē Eiropā laikā no 2004. gada līdz 2011. gadam — periodā pirms lielās ekonomiskās lejupslīdes sākuma un pēc tās. Lai gan ziņojumā galvenā uzmanība ir vērsta uz Eiropas dimensiju, tajā ir arī analizētas attiecīgās tendences un to attīstība valstīs no salīdzinošās perspektīvas. Konstatējumi izriet no diviem galvenajiem datu avotiem: Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem (EU-SILC ), ar gada datiem no perioda 2004.–2011. gadā, un Izpeļņas struktūras apsekojums (SES), izmantojot datus no tā 2002., 2006. un 2010. gada apsekojumiem. Analīze rāda, ka algu nevienlīdzība ES kopumā samazinājās līdz 2008. gadam, jo notika algu līmeņu konverģences process starp Eiropas valstīm, bet pēc 2008. gada tā pieauga, galvenokārt nevienlīdzības tendenču rezultātā valstu ietvaros. Visās Eiropas valstīs var atrast jauktus algu nevienlīdzības veidus. Ziņojumā ir uzsvērta vajadzība pēc labākiem un biežāk aktualizētiem datiem par algu tendencēm ES līmenī.

  Available for download in 22 languages

  Lejuplādēt
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru