Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

Report
Atjaunināts
10 Marts 2015
Publicēts
25 Februāris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision. This report reviews research evidence from all 28 EU Member States to identify how the training and development of ECEC workers can be tailored to improve the quality of the services available for children below primary-school age in EU Member States. Among other findings, it concludes that interventions in professional development that are integrated into existing practice – with a focus on reflection – can result in more effective practice and curricula. 

See also:

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  98
  Reference No: 
  EF1469
  ISBN: 
  978-92-897-1321-4
  Catalogue: 
  TJ-06-14-220-EN-N
  DOI: 
  10.2806/69399
  Catalogue info

  Early childhood care: working conditions, training and quality of services – A systematic review

  Recent EU policy documents highlight the importance of improving working conditions and enhancing the professional development of the workforce in the early childhood education and care field – both in ensuring equitable access to services and in boosting the quality of provision.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF14691
  Catalogue info

  Darba apstākļi, apmācība un pakalpojumu kvalitāte agrīnas pirmsskolas aprūpes jomā - sistemātisks pārskats

  Authors: 
  Eurofound

  Nesen pieņemtos ES politikas dokumentos ir uzsvērts, ka agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes jomas darbinieku darba apstākļu un profesionālās pilnveides uzlabošanai ir ļoti svarīga nozīme, nodrošinot vienlīdzīgu piekļuvi pakalpojumiem un uzlabojot nodrošinājuma kvalitāti. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par pētījumos gūtiem pierādījumiem ES visās 28 dalībvalstīs, lai noskaidrotu APIA jomas darbinieku apmācības un profesionālās pilnveides pielāgošanas iespējas, kas ļautu paaugstināt pirmsskolas vecuma bērniem pieejamo pakalpojumu kvalitāti ES dalībvalstīs. Citu rezultātu starpā ziņojumā ir secināts, ka ar pastāvošā praksē integrētiem profesionālās pilnveides pasākumiem, kuros galvenā uzmanība ir pievērsta analīzei, var paaugstināt prakses un mācību programmu efektivitāti. Speciālistu kompetenci aprūpes un valodas attīstības stimulēšanas jomā efektīvi veicina video atgriezeniskās saites komponents, turklāt daži pierādījumi liecina, ka augstāka personāla un bērnu skaita attiecība un grupas ar mazāku izglītojamo skaitu pozitīvi ietekmē speciālistu darba kvalitāti, kā arī personāla un bērnu mijiedarbību.

   

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru