Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

Report
Publicēts
22 Oktobris 2015
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment. This study shows the challenges involved in combining work and care, and what measures are available to working carers to allow them to balance these demands. Such measures may be contained in national labour legislation, collective agreements or company initiatives – or in a combination of the three. While a few EU Member States are much further along than others in terms of enabling people to combine working life with care, a great deal remains to be done in all countries to enable working carers to remain in the job market while meeting the demands of looking after a relative at home. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  126
  Reference No: 
  EF1534
  ISBN: 
  978-92-897-1392-4
  Catalogue: 
  TJ-04-15-472-EN-N
  DOI: 
  10.2806/766197
  Catalogue info

  Working and caring: Reconciliation measures in times of demographic change

  As the average age of the European population and of the European workforce rises, more people of working age will have to combine employment with the provision of care, especially to elderly relatives. There are many actors and institutions involved in organising such care, and many institutional frameworks governing the issue of reconciling care and employment.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15341
  Catalogue info

  Darba periods un aprūpes laiks: saskaņošanas pasākumi demogrāfisko izmaiņu laikā

  Authors: 
  Eurofound

  Tā kā vidējais Eiropas iedzīvotāju un Eiropas darbaspēka vecums pieaug, cilvēku, kuriem darbspējīgā vecumā būs jāapvieno nodarbinātība ar aprūpes nodrošināšanu, īpaši attiecībā uz veciem radiniekiem, būs arvien vairāk. Šādas aprūpes organizēšanā ir iesaistītas daudzi dalībnieki un iestādes, kā arī ir daudzi institucionālie regulējumi, ar kuriem pārvalda aprūpes un nodarbinātības saskaņošanas jautājumu. Šajā pētījumā redzams, kā strādājošie aprūpētāji apvieno darbu un aprūpi un kādus pasākumus viņi var izmantot, lai šīs prasības līdzsvarotu. Šādus pasākumus var ietvert valsts darba likumdošanā, koplīgumos vai uzņēmumu iniciatīvās, vai visos trijos minētajos kopā. Šajā jomā dažas ES dalībvalstis ir daudz attīstītākas nekā citas, dodot iespēju cilvēkiem apvienot darba mūžu ar aprūpi, un vēl ir daudz jādara, lai dotu iespēju strādājošiem aprūpētājiem palikt darba tirgū, vienlaicīgi izpildot aprūpes prasības radiniekam mājās.

  Available in 22 languages for download

  PDF
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru