Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

Report
Publicēts
24 Augusts 2015
pdf
Formāti
 • Download full reportPDF
Executive summary in 22 languages

PDF

Kopsavilkums

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends Read more

This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality. The report determines the statistical significance of trends in key dimensions of job quality and maps the patterns of convergence and divergence. It offers an up-to-date analysis of changes in job quality across the EU, providing new insights to inform policymaking. The study concludes that dedicated political effort is still needed to improve job quality since this does not appear to be an automatic consequence of economic or technological development. 

Read less

Formāti

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Number of Pages: 
  92
  Reference No: 
  EF1521
  ISBN: 
  978-92-897-1379-5
  Catalogue: 
  TJ-01-15-295-EN-N
  DOI: 
  10.2806/053563
  Catalogue info

  Convergence and divergence of job quality in Europe 1995–2010

  This report examines the upward and downward trends in job quality across the EU from 1995 to 2010. The improvement and harmonisation of working conditions are core objectives of the European Union, but many factors affect job quality.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  EF15211
  Catalogue info

  Darba kvalitātes konverģence un diverģence Eiropā 1995.–2010. gadā

  Authors: 
  Eurofound

  Šajā ziņojumā ir pētītas pozitīvās un negatīvās tendences darba kvalitātē visā Eiropā no 1995. gada līdz 2010. gadam. Darba apstākļu uzlabošana un saskaņošana ir galvenie Eiropas Savienības mērķi, bet darba kvalitāti ietekmē daudzi faktori. Ziņojumā ir noteikta darba kvalitātes galveno dimensiju tendenču statistiskā nozīme un kartēti konverģences un diverģences veidi. Tajā ietverta atjaunināta darba kvalitātes analīze visā ES, sniedzot jaunus ieskatus, lai informētu politikas veidotājus. Pētījumā ir secināts, ka joprojām ir vajadzīgi specializēti politiski centieni, lai uzlabotu darba kvalitāti, jo nešķiet, ka darba kvalitātes uzlabošanās ir automātiskas ekonomiskās un tehnoloģiju attīstības sekas.

  Available in 22 languages for download

  PDF

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Pievienot komentāru